ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
18-132-00211 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Nové Mesto 07/03/2018 08/03/2018 08/03/2018
18- 531-01996 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02035 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-01999 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava-Staré Mesto 10/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
18-531-02006 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 02/05/2018 03/05/2018 03/05/2018
100/2018 Zmluva o dielo 100/2018 121,50€ Mgr. art. Eva Blaškovičová, Pri Zúgove 34, 940 01 Nové Zámky 17/05/2018 20/05/2018 20/05/2018
101/2018 Zmluva o dielo 101/2018 121,50 € Mgr. art. Katalin Madarász Decsi, Cisárska Bašta 16, 940 01 Nové Zámky 17/06/2018 18/05/2018 18/05/2018
102/2018 Zmluva o poskytovaní služieb 38,-€ Mgr. Peter Paška, Cyrilometódska 5796/25,m 940 02 Nové Zámky 01/06/2018 03/06/2018 03/06/2018
18 - 541 - 02887 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umrnia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018
18 - 541 - 02889 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 06/06/2018 07/06/2018 07/06/2018
18 - 532 - 04619 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3 040,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04628 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3 800,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04623 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2 850,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04627 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3 800,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré - Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
18 - 532 - 04626 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6 175,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré - Mesto 26/06/2018 24/07/2018 26/06/2018
0518_75 Zmluva o poskytnutí grantu 700,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 14/06/2018 24/07/2018 14/06/2018
Kolektívna zmluva Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonová 1, 940 56 Nové Zámky 01/01/2018 31/01/2018 01/01/2018
1/2018 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Tatranská galéria Poprad, Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad 12/04/2018 11/07/2018 11/07/2018
3/2018 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 02/08/2018 17/08/2018 17/08/2018
VP/18/33022/001 Hromadná licenčná zmluva 0,- € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 11/09/2018 17/09/2018 11/09/2018 - 17/09/2018
84-002/2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty 500,-€ SOZA -Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 17/09/2018 24/09/2018 17/09/2018
141/2018 Zmluva o dielo 240,-€ Berta Bratová, Pod záhradami 33, 94001 Nové Zámky 31/08/2018 24/09/2018 31/08/2018
1/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 3200,- € Mgr.Art. Rastislav Podoba, ArtD., Moyzesová 162/21, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany 25/09/2018 04/10/2018 04/10/2018
3/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 4100,-€ Marian Meško, Studenohorská 75, 841 03 Bratislava 29/09/2018 04/10/2018 04/10/2018
5/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 4100,-€ Peter Kalmus, Palárikova 5, 040 01 Košice 27/09/2018 04/10/2018 04/10/2018 - 04/10/2018
7/2018 Zmluva o výpožičke 0,- € Hradská Brigita, Jantárová 42, 851 10 Bratislava 25/09/2018 04/10/2018 04/10/2018
6/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 3500,-€ Lucia Dovičáková, Jenisejská 63, 040 12 Košice 02/10/2018 11/10/2018 02/10/2018
121 - 002/2018 Zmluva o výpožičke výtvarných diel Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Bratislavský hrad, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 02/10/2018 11/10/2018 02/10/2018
7/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 1500,-€ Miriama Schniererová, Vinohradnícka 1753/1, 941 10 Tvrdošovce 07/11/2018 13/11/2018 07/11/2018
4/2018 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 6 500,-€ István Nádler, Nagybányai út 36, 1025 Budapest 26/10/2018 13/11/2018 26/10/2018