lc
Home arrow NEWS ARCHIVE 2007
NEWS ARCHIVE 2007
Archív výstav 2007

Karol Felix - krehká rovnováha

Termín:  11.01. – 10.02.2007              

Kurátor: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková

     Krehká rovnováha v monumentálnej maľbe a grafike je predmetom nášho záujmu o jeho prezentáciu u nás. Obrazom defilujú nezobraziteľné abstraktné pojmy ako sú rovnováha sveta, posolstvá, čas, túžby, rytmy, labyrinty, levitácie, tajomstvá, ktoré formou mikroskopických reťazcov, špirál a geometrických usporiadaní zobrazuje ako prežívanie tichej existencie sveta.  Preciťuje ju monumentálne, podáva na báze vlastných citových plôch. Tak odkrýva nielen nadčasové dejerezonov ďalekých kontextov a ozvien, ale aj subjektívne zacielenia. Raz hrubá štruktúra, inokedy hladké plochy odkrývajú tento vesmír plný pokoja, vyrovnanosti a harmónie.

 Pozvánka:        foto

 

 Profesor Juraj Meliš a jeho žiaci

15.02. – 17.03.2007               

Kurátor: mgr. Magdaléna Klobučníková   

Spoločná výstava profesora Juraja Meliša a poslucháčov všetkých ročníkov ateliéru objekt a portrét z Katedry socha, objekt , inštalácia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom výuky  je dosiahnuť u študenta cieľavedomé vytypovanie problému primeraného dobe a jeho zodpovedajúcu prezentáciu. Koncepciu prezentácie ateliéru postavil profesor Meliš na rovnakom zastúpení každého autora ( v počte diel), ktorými sa bude uchádzať  u výstavnej poroty o účasť na výstave.

 Pozvánka:                             foto

 

Pocta Kassákovi        

Termín: 22.03. - 21.04. 2007               

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Výstava koncipovaná ako pocta Lajosovi Kassákovi (1887-1967) bude realizovaná pri príležitosti 120. výročia narodenia umelca. Nakoľko jeho tvorba stále silne rezonuje v krajinách Strednej Európy, boli oslovení umelci z tohto regiónu - z Čiech, Maďarska a Slovenska. Výstavy sa zúčastní 37 umelcov a teoretikov umenia. Vo svojich dielach reagujú na tvorbu legendárnej osobnosti ranej avantgardy. Letmotívom výberu autorov je blízky vzťah ku Kassákovi, výtvarné diela v niektorých prípadoch budú doplnené aj textami umelcov, či teoretikov, v ktorých opisujú svoje osobné zážitky zo stretnutia s Kassákom (  R. Fila, E. Ovčáček, J. Jankovič, T. Štrauss, J. Fajó, I. Bak, I. Nádler, F. Csaplár a.i.). Výstava okrem tradičnej pocty by mala odhaliť aj doteraz nepoznané stránky kassákovskej rezonancie vo výtvarnom umení.

Pozvánka:            foto

 

Medzivojnová plastika na Slovensku

Termín: 26.4.- 26.5.2007

Kurátorka: PhDr. Marta  Šimo-Svrčeková

      Výstava je zameraná na predstavenie sochárov, ktorí sa pripravovali na umeleckú dráhu v Prahe v medzivojnovom  období, v rokoch 1918-1939. Jedná sa o 22 sochárov,  ktorých pripravovala na umeleckú dráhu česká sochárska avantgarda: J. Štursa, O. Španiel, B. Kafka, L. Šaloun a ďalší. Výstava odráža nielen základnú charakteristiku ich tvorby a väzby k českému prostrediu, ale aj jej dopad na vývoj sochárstva na Slovensku v období ich aktivít. Jedná sa o autorov  M. Motoška, F. Štefunko,  J.  Pospíšil, V. Ihrinský, L. Majerský, R. Hornák, J. Horová - Kováčiková, F. Petrašovič, J. Kostka, R. Pribiš, F. Draškovič, F. Gibala, V. Vavro, Ľ. Pollák, O. Čičátka, J. Hučko, A. Drexler,  A. Peter, S. Bíroš, V. Matušinec, T. Lugs, E. Lugsová. 

Pozvánka:                             foto 

 

Otis Laubert

Termín: 31.05. – 28.07.2007              

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Výstava predstaví výber  z aktuálnej tvorby svojráznej osobnosti súčasného slovenského výtvarného umenia O. Lauberta (1946). Autor je známy ako tvorca koláží, asambláží, objektov a inštalácií z nájdených, všedných predmetov, v ktorých nachádza nové významy, dáva im nový zmysel a citlivým zmyslom pre vnútornú podstatu mení obyčajné veci na diela. Reaguje v nich na rôzne, väčšinou vizuálne (tvar, farba, plocha, kompozícia, prostredie) alebo tematické podnety (kvety, mapy, zástavy, saká, textil, interpretácie). Jeho diela najčastejšie majú charakter láskavých, trefných, ironických komentárov.

Pozvánka: foto    archív tvorivá dielna

 

 His Master´s Voice

Termín: 02.08. – 08.09.2007   

Kurátor: J. R. Juhász

 Výstava funkčných objektov, pôvodne slúžiacich iným účelom. Kombinácia dvoch známych preparovaných prístrojov z minulého storočia ( 1900 -1950) šijacieho stroja a gramofónu v novej podobe a novej funkcii tvorí  alternatívu s minulosťou. Šijacími strojmi poháňané gramofóny s klasickými ampliónmi, reprodukujú nahrávky z prvej polovice 20. storočia. Klasické gramofóny prehrávajú CD platne....

Pozvánka:         foto    foto derniera

  

PERTU N0 7 Peter Bartoš - Tamáš Szentjóby

Termín: 13.09. – 20.10.2007               

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Dlhodobý projekt zameraný na komparáciu slovensko -  maďarskej výtvarnej scény,  predstaví protagonistov akčného a intermediálneho umenia, klasikov z rokov 60 -70- tých Petra Bartoša (1939) a Tamása Szentjóbyho  (1944). Obaja sú vyhranenými tvorcami s vlastným programom, ktorí sa osobne stretli v rámci povestných akcií v kaplnke Balatonboglári. Výstava ako obvykle, prostredníctvom ťažiskových diel bude mapovať analogické prejavy u oboch autorov a pokúsi sa oživiť dnes už zabudnuté slovensko-maďarské kontakty.

Pozvánka:    foto

 

Miro Švolík

Termín: 25.10.07 - 12.1.08                

Kurátorka: Mgr. Magdaléna Klobučníková

 Absolvoval štúdium na ŠUPS u profesorky Miloty Havárnkovej a v roku 1987 štúdium umeleckej fotografii na FAMU v Prahe.  Patrí ku skupine 2. novej vlny československej inscenovanej fotografie ( spolu Tónom Stanom, Rudom Prekopom, Vasilom Stankom, Kamilom Vargom, Petrom Župníkom a Jánom Pavlíkom ), ktorá koncom osemdesiatych rokov  vnáša do vývinu fotografie novú kreativitu, invenciu, nekonvenčnosť , hravosť.  Pre tvorbu Mira Švolíka sú charakteristické kompozície s ľudskou figúrou, alebo jej fragmentom v spojení s krajinou . Siluety  figúr vytvárajúcich obrazy snímané z vtáčej perspektívy, fotografické montáže ľudského tela, zvierat a krajiny, vrstvenie fragmentov do nových pohľadov.

 
NEWS ARCHIVE 2008
NEWS ARCHIVE 2007
NEWS ARCHIVE 2006
rc