Stála expozícia Lajosa Kassáka

Vznikla na zaklade daru Klary Kassakovej, manželky Lajosa Kassáka v roku 1986 najprv pre výstavu a potom pre Pamätnú izbu Lajosa Kassáka. Bolo to 32 výtvarných diel a dokumentačný materiál z jeho literárnej a umelecko-organizátorskej činnosti. Stála expozícia Lajosa Kassáka sprístupnená v roku 2004 načrtáva už iný pohľad. Je zameraná na výtvarnú tvorbu umelca z rokov 1940 – 1965. V tomto období paralelne vznikali realistické a abstraktné diela. Kassák koncom 40- tych rokov  žil vo vnútornej emigrácii v Békásmegyeri. Po dlhšej odmlke začal znova maľovať. Nestal sa však maliarom verne zobrazujúcim skutočnosť.  Zostal vizionárom inštinktívne dávajúcim veciam architekturálny poriadok.


V symbolických krajinách a abstraktných kompozíciach pokračoval v smere raných obrazových architektúr. V nich namiesto výbojnosti vanie meditatívny pátos s vedomím pominuteľnosti. Diela z 50- tych rokov majú denníkový reflexívny charakter. Našiel tu čaro naivity strateného detstva.  Začiatkom 60- tych rokov sa v zahraničí prebudil záujem o jeho tvorbu. Vo Švajčiarsku vyšiel grafický album z raných a novších diel. V 60-tych rokoch sa zaoberal aj tvorbou koláží. Konštruktívnu montáž spájal so surrealistickou obraznosťou.


Dokumenty sú v expozícii zastúpené symbolicky. Na Kassákovu tvorbu reagovali generácie umelcov. Napriek tomu, nemal priamych pokračovateľov. Oslovil najmä tých, ktorí vyznávajú slobodu tvorby a aktuálnosť umenia. V roku 1987 Juraj Mališ a József R. Juhász nezávisle na sebe realizovali akcie na počesť výročia Kassákovej storočnice.  Album iniciovaný Melišom mal účasť 48 slovenských a českých umelcov. Dostal sa do Kassák Múzea v Budapešti. Časť medzinárodnej mail artovej akcie organizovanej Juhászom bola darovaná Galérii umenia v Nových Zámkoch. Výber z nej je zastúpený v stálej expozícii.
Pri ďalšom jubileu v roku 1997 sa znovu zaktivizovali slovenskí umelci. Vtedy vznikol reliéf Juraja Meliša interpretujúci Kassákovu obrazovú architektúru, koláž Otisa Lauberta a projekt Monogramistu T.D. – Kassákov klobúk. Diela Petra Rónaia a Józsefa R. Juhásza vznikli nezávisle od uvedených pôct ako príklady silného vyžarovania mýtu zvaného Kassák.