The Happy Girl. The Unhappy Girl.

Rodinné striebro - Prírastky galérie 2005-2019

Rastislav Podhorský

PERTU No 13

Textil v priestore

Marián Mudroch

Študentské roky Ernesta Zmetáka

Talianska grafika II.

Stanislav Diviš

Jozef Jankovič - DOBA ŽELEZNÁ

TRANSART´30

Ágnes Stiller-Luzsicza - Voľný pád

Táňa Hojčová - Svetelné minúty

Ateliér Dušana Kállaya

TALIANSKA GRAFIKA (z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov)

Milan Bočkay — Ruka majstra a iné obrazy

Lucia Dovičáková — Byť ženou je...

Pertu No.12

Rastislav Podoba — Field Trip

Miriama Schniererová — Shadows of light

Lajos Kassák – Re/konštrukcia

Z DEPOZITÁRA. ZO ZBIERKY STARÉHO EURÓPSKEHO UMENIA Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV

OTIS LAUBERT – VOĽNÝM KROKOM KUMŠTOM

JANA MACHATOVÁ & PETER MACHATA — SÚKROMNÉ EXPEDÍCIE

IMRE BUKTA – JA A DEDINA

SOCIÁLNA JEDNOT(K)A

Robo Kočan – Príbehy

IGOR MINÁRIK – NEKONEČNÁ ÚPLNOSŤ

JARMILA MITRÍKOVÁ A DÁVID DEMJANOVIČ - NOVÍ BOHOVIA

Andrej Lauro - Metamorfózy krajiny

KATI DECSI – „Pokiaľ sme“

GÉZA KUKÁN – NA DRUHEJ STRANE

Maroš Rovňák: Neverím

PERTU NO 11 – Milan Dobeš – János Fajó

Igor Grossmann Okamihy všedné i sviatočné

Blažej Baláž: Private/Public

Veronika Rónaiová – László Győrffy: Trójsky kôň

Juraj Kollár Reportovaná maľba

Andrej Lauro SIBYLY A SVÄTICE

Jozef Kliský Reč sochy

MIRO NICZ CLOSED REALITY

Vilmos Aba-Novák

Ivona Žirková - Od detailu

Daniel Szalai – Identikit

Ladislav Čarný: Akt pocty aktu

Majstri grafiky 15.~17.storočia

Ernest Zmeták - Monumentálna tvorba

Pavol Breier – Fotografie