Lajos Kassák – Re/konštrukcia

Termín výstavy: 23. marec – 13. máj 2017 Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch Jubilejné výstavy venované výraznej osobnosti medzinárodnej avantgardy a rodákovi z Nových Zámkov, Lajosovi Kassákovi (1887 – 1967), sa stali súčasťou programu galérie. Dlhé roky (1990 – 2007) sa niesli v znamení výstav-pôct, ktoré predstavili aktuálne reakcie aktérov domácej a medzinárodnej scény na kassákovské dedičstvo (Keď je Kassák niekto iný č. 2., 1992, Kassákov klobúk, 1997, Kassák a MADI dnes, 2002, Pocta Kassákovi3 , 2007). Z tohto rámca vybočila nedávna výstava súčasníkov-fotografov Kassáka (To som teda ja, 2012). Bola zameraná na mapovanie roly a pozície Kassáka v dobovom umení.

Katalóg