JANA MACHATOVÁ & PETER MACHATA — SÚKROMNÉ EXPEDÍCIE

Ich zónou je výtvarný šperk a o ich tvorbe bolo v ostatnom čas počuť nielen na Slovensku. Jana
Machatová a Peter Machata tento rok stihli autorskú výstavu v bratislavskej Galérii Čin čin,
prezentáciu na najväčšej svetovej prehliadke autorského šperku Schmuck v Mníchove, ich
šperky sa objavili v Bratislave počas Medzinárodnej konferencie ŠperkStret na výstave Lovci
zoznamov v Galérii Medium aj na retrospektívnej exhibícii zo sympózií šperku v Kremnici v
Galérii Umelka. Na pôde slovenského autorského šperku sa Jana Machatová a Peter Machata
pohybujú od konca 90. rokov 20. storočia – príznačné je, že svoje výstavné prezentácie
realizujú veľmi často ako spoločné projekty. Majú za sebou zahraničné študijné pobyty i
viaceré skúsenosti z domácich i zahraničných výtvarných sympózií, Peter Machata aj z pozície
organizátora. Jana Machatová dnes delí svoj čas medzi šperk a pedagogické pôsobenie, Peter
Machata sa okrem šperku, sochy a kresby zaoberá v rámci Katedry dizajnu VŠVU v Bratislavy
využitím digitálnych technológií vo výtvarnej praxi. Výstava v Galérii umenia Ernesta Zmetáka
v Nových Zámkoch zaznamenáva prierez šperkárskou tvorbou oboch výtvarníkov, objavia sa tu
ale aj celkom nové, ešte neprezentované diela.