TALIANSKA GRAFIKA

Názov výstavy: TALIANSKA GRAFIKA
Z DARU DANICE A ERNESTA ZMETÁKOVCOV
Termín: 18. 1. 2018 — 17. 3. 2018
Kurátor výstavy: Martin Šugár
Otvorenie výstavy: štvrtok 18. 1. 2018 o 17.00 hod
https://www.galerianz.eu/
sledujte nás aj na Facebooku (Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch) Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch spravuje vo svojom fonde okrem malieb aj početné grafické diela z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. V minulosti ich predstavila na ôsmich výstavách. Tá pripravovaná sa sústredí na diela talianskych majstrov. Predstaví výber viac ako 60 diel najmä zo 17. a 18. storočia, no tie najstaršie pochádzajú až zo začiatku 16.
storočia a sú dielom Jaco pa de Barbari (nar. 1460–1470 v Benátkach — zom. pred júnom1516 v Mechelene vo  lámsku).Výnimočnou je kolekcia 24 grafických listov od Alessandra a Giovanniho Teminiovcov, ktorí boli činní v polovici 17. storočia a pracovali pre vydavateľskú rodinu Remondiniovcov v Bassano del Grappy neďaleko Benátok. Aj keď niektoré z nich sú známe z predchádzajúcich výstavných podujatí, vôbec po prvý raz sa prezentuje kompletná kolekcia dvanástich listov kalendára od Alessandra Teminiho. Tie galéria s podporou sponzorov — po 370 rokoch — vydala ako nástenný kalendár na rok 2018.