Juraj Kollár Reportovaná maľba

Galéria umenia Ernesta Zmetáka Nové Zámky
kurátorka: Katarína Müllerová
otvorenie výstavy: streda, 25. 2. 2015 o 17:00

Juraj Kollár (*1981) je jedným z popredných predstaviteľov súčasného slovenského maliarstva.
Študoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Daniela Fishera a dva roky štúdia
venoval i pobytu v ateliéri Zdeňka Berana na pražskej Akadémii výtvarných umení (2003-2005).
Od ukončenia štúdií samostatne vystavuje na Slovensku i v zahraničí (Zahorian Gallery v
Bratislave, Francúzsky inštitút v Bratislave, Victoria's Gallery v Paríži) a jeho práce sú
prezentované ako súčasť rôznych prehliadok súčasného umenia na Slovensku (Maľba po maľbe,
Slovenská národná galéria 2011, Odzbrojujúci, Galéria Cypriána Majerníka 2011). Jeho dielo je
zastúpené v zbierkach najvýznamnejších slovenských galérií ale i v Národnej galérii v Prahe či
početných lokálnych a zahraničných súkromných zbierkach. Za svoju prácu získal aj niekoľko
domácich i medzinárodných ocenení (Cena Igora Kalného 2009, VÚB Maľba roka 2010). Niekoľko
rokov striedavo strávil pobytom a maľovaním v Paríži a Bratislave.