Rakúsky maliar — Romantická krajina s mostom

Rakúsky maliar (?), Romantická krajina s mostom, okolo 1840, 100 x 84,7 cm, olej na plátne

Olejomaľba s názvom Romantická krajina s mostom v stálej expozícii Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch predstavuje veľmi sugestívny pohľad do vysokohorského údolia, ktorým sa valí spenená voda. Slnečný deň bol náhle pretrhnutý letnou búrkou. Temný les, opustené ruiny, starobylý kamenný most, na ktorý z diaľky vchádzajú pocestní. Na brehu potoka, nezaujaté scenériou, dve ženy opatrujú dieťa. Dielo neznámeho, azda rakúskeho maliara patrí k početným podobným krajinárskym kompozíciam, ktoré vznikali v podstate v priebehu celého 19.storočia. Nie pre výstavné siene galérií, ale do súkromia meštianskych alebo šľachtických domácností. Hoci latentný romantizmus je pre rakúsku maľbu, najmä krajinomaľbu príznačný, nevyvinula sa žiadna nezávislá romantická škola. Jedným z najdôležitejších priekopníkov romantizmu bol Tirolčan Joseph Anton Koch (1768 – 1839). Svojimi maľbami zo začiatku 19.storočia predznamenal heroicko-poetickú krajinomaľbu, ktorá mala veľký vplyv na študentov Viedenskej akadémie, aj keď Koch vo Viedni pôsobil iba krátko (1812 – 1815).

Aj Romantická krajina s mostom v stálej expozícii Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch parafrázuje Kochov obrazový typ vysokohorského údolia s potokom. Joseph Anton Koch v rokoch 1805 – 1811 namaľoval (v dvoch verziách) obraz Schmadribachfall, čo je pohľad na známy vodopád v švajčiarskych Alpách. Historici umenia považujú toto dielo za začiatok prezentácie samotnej horskej krajiny, ktorá prestala byť pozadím. Nejde o topograficky presné zachytenie prírody, zámerom bola idealizovaná alpská krajina ako heroický svet bez konfliktov, v ktorom sa dosahuje jednota prírody a človeka. Za touto novou obrazovou témou sa zrkadlí zmenený vzťah k horám. Kým v 18. storočí boli považované za niečo nebezpečné, v 19. storočí vznikol alpský turizmus. Výlety do hôr boli určitou formou oslobodenia sa od spoločenských konvencií, skalné štíty sa stali miestom, kde človek nachádzal vnútornú harmóniu, kde napĺňal svoj ideál. Koch sa po odchode z Viedne usadil v Ríme. Aj tu našli jeho krajinomaľby, inšpirované pohorím Latia, veľký ohlas, ktorých vplyv sa šíril aj vďaka početným grafickým reprodukciám. Koch sa tiež usiloval o založenie nemeckej maliarskej kolónie v Ríme. Hoci bol uznávaným maliarom, zomrel v chudobe. Pochovaný je na cintoríne Campo Santo Teutonico vo Vatikáne, hneď vedľa Baziliky sv. Petra. Bol ženatý a mal tri deti.

Martin Šugár