lc
Home arrow Výstavy

Stále expozície Galérie umenia Ernesta Zmetáka

Stála expozícia diel 16. – 20. storočia
z daru akad. mal. Ernesta Zmetáka
a Mgr. Danice Zmetákovej
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Stála expozícia Lajosa Kassáka
z daru Kláry Kassákovej
 
Sample Image Sample Image
Stála expozícia európskeho umenia 16.- 20. storočia je nainštalovaná na prvom poschodí galérie na ploche 274 štvorcových metrov. Je zameraná na stredoeurópsku lokalitu. Tvoria ju barokoví majstri Jean Pierre Sauvage, Paul Troger, Jacob Kohl,  Franz Schmidthammer a iní. Svoje zastúpenie tu majú aj umelci 19. storočia a to Friedrich von Amerling, Franz Krüger, Hans von Lenbach, Rudolf Ribarz. Najucelenejšia kolekcia je zostavená z maďarského umenia 19. – 20. storočia.
Predstavuje časový úsek od  začiatku 19. storočia po štyridsiate roky 20. storočia. Mnohé exponáty patria ku kľúčovým dielam maďarského umenia ako je Ferenc Balassa, Miklós Barabás, Antal Ligeti,  István Szönyi, Vilmos Aba-Novák, Aurél Bernáth, János Kmetty, József Egry. Iné diela sú charakteristickým prejavmi tvorby jednotlivých umelcov ako je Károly Lotz, Pál Szinyei Merse, Gyula  Rudnay, Vilmos Perlott-Csaba. Stretávame sa aj so solitérnou prácou Mihála Munkácsyho. 
Ďalší okruh tvorí slovenské umenie  od začiatku 19. storočia  po sedemdesiate roky 20. storočia. Je zastúpený dielami Karola Marka St., Petra Michala Bohúňa,  Františka a Vojtecha Klimkovičovcov, Eduarda Hriňáka, Ladislava Mednyánszkeho, Ľudovíta Čordáka, Jozefa Murgaša, Jozefa Hanulu, Alojza Rigeleho, Jozefa Arpáda Murmana, Antona Jasuscha, Martina Benku, Janka Alexyho, Miloša Alexandra Bazovského, Petra Matejku, Cypriana Majerníka, Jána Mudrocha, Vincenta Hložníka, Jozefa Kostku. Zbierku tvoria aj zberateľsky príťažlivé akvizície z českého umenia a to Karola Purkyněho a Jana Štursu. O citlivom výbere  svedčia aj diela umelcov zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Jedná sa o diela Milana Laluhu, Milana Paštéku, Vladimíra Kompánka, Viery Kraicovej, Alexandra Ilečku.

Stála expozícia teda dokumentuje výsledky ojedinelej štyridsaťročnej  zberateľskej činnosti svojich darcov. Obsahuje takmer 200 exponátov a z celého radu jej diel s vysokou umeleckou kvalitou približujeme tie, ktoré poukazujú na výnimočnosť svojich zostavovateľov, ale aj na vzájomné väzby medzi jednotlivými školami a krajinami. Týmto posúvajú dobré umenie vpred s jeho dobou a duchovným posolstvom.


Vznikla na zaklade daru Klary Kassakovej, manželky Lajosa Kassáka v roku 1986 najprv pre výstavu a potom pre Pamätnú izbu Lajosa Kassáka. Bolo to 32 výtvarných diel a dokumentačný materiál z jeho literárnej a umelecko-organizátorskej činnosti. Stála expozícia Lajosa Kassáka sprístupnená v roku 2004 načrtáva už iný pohľad. Je zameraná na výtvarnú tvorbu umelca z rokov 1940 – 1965. V tomto období paralelne vznikali realistické a abstraktné diela. Kassák koncom 40- tych rokov  žil vo vnútornej emigrácii v Békásmegyeri. Po dlhšej odmlke začal znova maľovať. Nestal sa však maliarom verne zobrazujúcim skutočnosť.  Zostal vizionárom inštinktívne dávajúcim veciam architekturálny poriadok.
V symbolických krajinách a abstraktných kompozíciach pokračoval v smere raných obrazových architektúr. V nich namiesto výbojnosti vanie meditatívny pátos s vedomím pominuteľnosti. Diela z 50- tych rokov majú denníkový reflexívny charakter. Našiel tu čaro naivity strateného detstva.  Začiatkom 60- tych rokov sa v zahraničí prebudil záujem o jeho tvorbu. Vo Švajčiarsku vyšiel grafický album z raných a novších diel. V 60-tych rokoch sa zaoberal aj tvorbou koláží. Konštruktívnu montáž spájal so surrealistickou obraznosťou.
Dokumenty sú v expozícii zastúpené symbolicky. Na Kassákovu tvorbu reagovali generácie umelcov. Napriek tomu, nemal priamych pokračovateľov. Oslovil najmä tých, ktorí vyznávajú slobodu tvorby a aktuálnosť umenia. V roku 1987 Juraj Mališ a József R. Juhász nezávisle na sebe realizovali akcie na počesť výročia Kassákovej storočnice.  Album iniciovaný Melišom mal účasť 48 slovenských a českých umelcov. Dostal sa do Kassák Múzea v Budapešti. Časť medzinárodnej mail artovej akcie organizovanej Juhászom bola darovaná Galérii umenia v Nových Zámkoch. Výber z nej je zastúpený v stálej expozícii.

Pri ďalšom jubileu v roku 1997 sa znovu zaktivizovali slovenskí umelci. Vtedy vznikol reliéf Juraja Meliša interpretujúci Kassákovu obrazovú architektúru, koláž Otisa Lauberta a projekt Monogramistu T.D. – Kassákov klobúk. Diela Petra Rónaia a Józsefa R. Juhásza vznikli nezávisle od uvedených pôct ako príklady silného vyžarovania mýtu zvaného Kassák.

Autori zastúpení v zbierkach
 
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc