lc
Home arrow Dokumenty

DOKUMENTY

Zriaďovacia listina
{PDF 0.16 MB}

Zákon 211
{PDF 0.16 MB}


Výročné správy

Ročné výkazy o galérii

Finančné dotácie

Zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr

Profil VO

Výkaz o kultúre 2010

VO-IIIQ

VO-IVQ súhrn

VO-súhrn 2012

VO-súhrn-IQ-2014

Informácie o zadávaní zákazky 2014

Sample Image

SLUŽBY PRE VEREJNOSŤ

Knižnica
Súčasťou Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch je knižnica. Zhromažďuje 1005 zväzkov  domácej i zahraničnej literatúry o umení a 4.807 ks brožúr – výstavných katalógov, periodík... 

Predaj katalógov a pohľadníc z edičnej činnosti galérie.

Všetky Katalógy:  klik sem

 

Katalógy vydané v roku 2016


 

Akvizície 2016


 

 

 

Sample Image
 
 
   
 
 
PREDAJ KATALÓGOV
 
rc