lc
Home arrow Archív výstav 2007
Archív výstav 2007

Archív výstav 2007

Karol Felix - krehká rovnováha

Termín:  11.01. – 10.02.2007              

Kurátor: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková

     Krehká rovnováha v monumentálnej maľbe a grafike je predmetom nášho záujmu o jeho prezentáciu u nás. Obrazom defilujú nezobraziteľné abstraktné pojmy ako sú rovnováha sveta, posolstvá, čas, túžby, rytmy, labyrinty, levitácie, tajomstvá, ktoré formou mikroskopických reťazcov, špirál a geometrických usporiadaní zobrazuje ako prežívanie tichej existencie sveta.  Preciťuje ju monumentálne, podáva na báze vlastných citových plôch. Tak odkrýva nielen nadčasové dejerezonov ďalekých kontextov a ozvien, ale aj subjektívne zacielenia. Raz hrubá štruktúra, inokedy hladké plochy odkrývajú tento vesmír plný pokoja, vyrovnanosti a harmónie.

 

Profesor Juraj Meliš a jeho žiaci

15.02. – 17.03.2007               

Kurátor: mgr. Magdaléna Klobučníková   

Spoločná výstava profesora Juraja Meliša a poslucháčov všetkých ročníkov ateliéru objekt a portrét z Katedry socha, objekt , inštalácia Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Cieľom výuky  je dosiahnuť u študenta cieľavedomé vytypovanie problému primeraného dobe a jeho zodpovedajúcu prezentáciu. Koncepciu prezentácie ateliéru postavil profesor Meliš na rovnakom zastúpení každého autora ( v počte diel), ktorými sa bude uchádzať  u výstavnej poroty o účasť na výstave.

 

Pocta Kassákovi        

Termín: 22.03. - 21.04. 2007               

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Výstava koncipovaná ako pocta Lajosovi Kassákovi (1887-1967) bude realizovaná pri príležitosti 120. výročia narodenia umelca. Nakoľko jeho tvorba stále silne rezonuje v krajinách Strednej Európy, boli oslovení umelci z tohto regiónu - z Čiech, Maďarska a Slovenska. Výstavy sa zúčastní 37 umelcov a teoretikov umenia. Vo svojich dielach reagujú na tvorbu legendárnej osobnosti ranej avantgardy. Letmotívom výberu autorov je blízky vzťah ku Kassákovi, výtvarné diela v niektorých prípadoch budú doplnené aj textami umelcov, či teoretikov, v ktorých opisujú svoje osobné zážitky zo stretnutia s Kassákom (  R. Fila, E. Ovčáček, J. Jankovič, T. Štrauss, J. Fajó, I. Bak, I. Nádler, F. Csaplár a.i.). Výstava okrem tradičnej pocty by mala odhaliť aj doteraz nepoznané stránky kassákovskej rezonancie vo výtvarnom umení.

 

Medzivojnová plastika na Slovensku

Termín: 26.4.- 26.5.2007

Kurátorka: PhDr. Marta  Šimo-Svrčeková

      Výstava je zameraná na predstavenie sochárov, ktorí sa pripravovali na umeleckú dráhu v Prahe v medzivojnovom  období, v rokoch 1918-1939. Jedná sa o 22 sochárov,  ktorých pripravovala na umeleckú dráhu česká sochárska avantgarda: J. Štursa, O. Španiel, B. Kafka, L. Šaloun a ďalší. Výstava odráža nielen základnú charakteristiku ich tvorby a väzby k českému prostrediu, ale aj jej dopad na vývoj sochárstva na Slovensku v období ich aktivít. Jedná sa o autorov  M. Motoška, F. Štefunko,  J.  Pospíšil, V. Ihrinský, L. Majerský, R. Hornák, J. Horová - Kováčiková, F. Petrašovič, J. Kostka, R. Pribiš, F. Draškovič, F. Gibala, V. Vavro, Ľ. Pollák, O. Čičátka, J. Hučko, A. Drexler,  A. Peter, S. Bíroš, V. Matušinec, T. Lugs, E. Lugsová. 

 

Otis Laubert

Termín: 31.05. – 28.07.2007              

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Výstava predstaví výber  z aktuálnej tvorby svojráznej osobnosti súčasného slovenského výtvarného umenia O. Lauberta (1946). Autor je známy ako tvorca koláží, asambláží, objektov a inštalácií z nájdených, všedných predmetov, v ktorých nachádza nové významy, dáva im nový zmysel a citlivým zmyslom pre vnútornú podstatu mení obyčajné veci na diela. Reaguje v nich na rôzne, väčšinou vizuálne (tvar, farba, plocha, kompozícia, prostredie) alebo tematické podnety (kvety, mapy, zástavy, saká, textil, interpretácie). Jeho diela najčastejšie majú charakter láskavých, trefných, ironických komentárov.

 

His Master´s Voice

Termín: 02.08. – 08.09.2007   

Kurátor: J. R. Juhász

 Výstava funkčných objektov, pôvodne slúžiacich iným účelom. Kombinácia dvoch známych preparovaných prístrojov z minulého storočia ( 1900 -1950) šijacieho stroja a gramofónu v novej podobe a novej funkcii tvorí  alternatívu s minulosťou. Šijacími strojmi poháňané gramofóny s klasickými ampliónmi, reprodukujú nahrávky z prvej polovice 20. storočia. Klasické gramofóny prehrávajú CD platne....

 

 

PERTU N0 7 Peter Bartoš - Tamáš Szentjóby

Termín: 13.09. – 20.10.2007               

Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

 Dlhodobý projekt zameraný na komparáciu slovensko -  maďarskej výtvarnej scény,  predstaví protagonistov akčného a intermediálneho umenia, klasikov z rokov 60 -70- tých Petra Bartoša (1939) a Tamása Szentjóbyho  (1944). Obaja sú vyhranenými tvorcami s vlastným programom, ktorí sa osobne stretli v rámci povestných akcií v kaplnke Balatonboglári. Výstava ako obvykle, prostredníctvom ťažiskových diel bude mapovať analogické prejavy u oboch autorov a pokúsi sa oživiť dnes už zabudnuté slovensko-maďarské kontakty.

 

Miro Švolík

Termín: 25.10.07 - 12.1.08                

Kurátorka: Mgr. Magdaléna Klobučníková

 Absolvoval štúdium na ŠUPS u profesorky Miloty Havárnkovej a v roku 1987 štúdium umeleckej fotografii na FAMU v Prahe.  Patrí ku skupine 2. novej vlny československej inscenovanej fotografie ( spolu Tónom Stanom, Rudom Prekopom, Vasilom Stankom, Kamilom Vargom, Petrom Župníkom a Jánom Pavlíkom ), ktorá koncom osemdesiatych rokov  vnáša do vývinu fotografie novú kreativitu, invenciu, nekonvenčnosť , hravosť.  Pre tvorbu Mira Švolíka sú charakteristické kompozície s ľudskou figúrou, alebo jej fragmentom v spojení s krajinou . Siluety  figúr vytvárajúcich obrazy snímané z vtáčej perspektívy, fotografické montáže ľudského tela, zvierat a krajiny, vrstvenie fragmentov do nových pohľadov.

 
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc