lc
Home arrow Archív výstav 2006
Archív výstav 2006

Archív výstav 2006

1. Ernest Zmeták - Grafika – východiská a inšpirácie

Termín: 12.01. – 18.02.2006
Kurátorka: Mgr. Danica Zmetáková
Koncepcia: Uľjana Zmetáková

Hľadanie východísk  a inšpirácií autora v koncepcii dcéry Uľjany a pod kurátorstvom Mgr. Danice Zmetákovej  predstavuje súborné grafické dielo akad. mal. Ernesta Zmetáka z rokov 1945 –1963  doplnené o kresbu, maľbu z rokov 1946-1975. Výstavný súbor  pri jednotlivých dielach vychádza od kresbovej predprípravy, cez rozpracovanie témy v niekoľkých polohách až po výsledný variant drevorez, tempera, gobelín. Výstava mala premiéru v Umeleckej besede v roku 2005 pri výročí úmrtia autora. V Nových Zámkoch je výstavný súbor redukovaný na 150 diel.

 

2. akad. soch. Jozef Kostka  /1912-1996/,
výber z diela –  / kresba, plastika/

Termín: 23.2. – 23.3.2006
Kurátorka: PhDr. Marta- Šimo-Svrčeková

Klasik moderného slovenského sochárstva. Dospel k uvoľnenej tvarovej a významovej asociatívnosti, k nezávislej substitúcii skutočnosti postavenej na syntéze lyrického, senzuálneho chápania s expresívnym prístupom. Prostredníctvom zreliéfnenia, zmalebnenia a archetypizácie plastickej reči objavil novú emotívnosť a poetickú imagináciu sochárskeho znaku. Veľmi významnú súčasť jeho tvorby tvorila kresba.

 

3. akad. mal. Rudolf Krivoš

Termín: 30.3. - 27.4. 2006
Kurátorka: PhDr. Marta Šimo-Svrčeková

Radí sa k povojnovej nástupníckej generácii galandovcov. Z vlastného životného priestoru čerpal námety na definovanie deštruktívnych síl spoločnosti. Za pomoci obrazu ľudského jedinca, ktorý je bombardovaný spoločenskými atakmi, prešiel k rozprave o dodržiavaní a porušovaní mravných zákonov. Tieto fyzicky neviditeľné sily premieňajú človeka pod tlakom presily životnej situácie na živý výpovedný terč pocitovej figurácie. Zobrazením jeho posekaných a deformovaných telesných orgánov odhalil sily meniace jeho skrytý kozmos, ktorý sa pôsobením deštrukcie premieňa na pláty, napäťové hrče a uzly. Jeho obrazy sú výkrikmi týchto psychických stavov človeka v pretlaku vonkajších atakov.

 

4. Pavel Hayek

Termín: 4. 5. – 1.6.2006
Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

Brniansky maliar patrí k solitérnym postavám českej výtvarnej scény.  Jeho diela sú blízke konceptuálnej analytickej maľbe. Vyznačujú sa nezameniteľným prejavom založeným na kontraste polarít (prírodný-abstraktný, jedinečný-univerzálny, pozitívny-negatívny, náhodný-organizovaný. Od začiatku 90-tych rokov P. Hayek skúma štruktúry prírodnín (plodov, rastlín, koreňov) v čierno-bielom prevedení. V aktuálnych dielach (2002-2006) prešiel od drobných štruktúr k monumentálnejším. Zameral sa na výseky krajín, parkov, stromov a priehľadov medzi stromami. Zaujali ho štrukturálne kvality svetelných efektov nafotené za súmraku, ktoré potom prenáša na plátno v redukovaných farbách. Vznikajú vizuálne pôsobivé maľby zaznamenávajúce jasne identifikovateľné fragmenty prírody, alebo ich menej čitateľné, znejasnené štruktúry.

 

5. Karol Barón (1939-2004)

Termín: 08.06. – 08.07.2006
Kurátorka: PhDr. Ľudmila Peterajová

Na výtvarnú scénu nastúpil v polovici 60 -tých rokov. Radí sa k sureálnemu prejavu, zvýraznenému špecifickým literárnym názvoslovím diel. V jeho maliarskej a kresliarskej tvorbe sa prejavil zmysel pre absurdnú stránku reality  s prelínaním snivej imaginácie a drastickej grotesky. Koncom 60- tých rokov začali v jeho kompozíciách dominovať motívy metamorfóz a mutácie antropoidných a zoomorfných bytostí v polohách blízkych tvarosloviu novej figurácie. Ojedinele i v rámci kontextu nášho umenia tohto desaťročia vyzneli jeho inšpirácie znakovou kaligrafiou zen – budhizmu.

 

6. Martin Martinček
(1913 Liptovský Peter – 2004 Liptovský Mikuláš)

Termín: 13.07. – 31.08.2006
Kurátorka: Mgr. Klobučníková

Popredná osobnosť slovenskej reportážnej a sociálno-dokumentárnej  fotografie . Od roku 1957 vo fotografických cykloch rozprával  príbehy  ľudí z Liptova z ich každodenných životných zápasov a velebil krásu liptovskej prírody. Jeho tvorba inšpirovala  filmárov (Dušan Hanák –Obrazy starého sveta) i básnikov - Rúfusa, Novomeského. Je príslušníkom skupiny autorov usilujúcej o „výtvarnú fotografiu“.

 

7. VŠVU ateliér S+M+L+XL Kov a šperk
– vedúci ateliéru doc. Karol Weisslechner, akad.arch.

Termín: 13.07. – 31.08.2006
Kurátorka: Mgr. Klobučíková

Prezentácia študentov ateliéru doc. Karola Weisslechnera  akad. soch. Ateliér má širokospektrálny program od koncipovania drobných šperkových unikátov, cez navrhovanie úžitkových predmetov realizovateľných v priemysle až po veľkorozmerné skulpturálne práce do konkrétnych architektonických priestorov.

 

8. Šándor Pinczehelyi (MR)

Termín: 7.9. – 12.10.2006
Kurátorka: Mgr. Helena Markusková

Sándor Pinczehelyi (1946) patrí ku kľúčovým osobnostiam maďarskej výtvarnej scény. V Galérii umenia sa už predstavil v rámci projektu PERTU s Júliusom Kollerom. Teraz ide však o individuálnu výstavu autora zameranú na jeho aktuálne tvorivé obdobie (2000-2006). S. Pinczehelyi vo svojej tvorbe citlivo reaguje na dianie v spoločnosti. Pracuje so symbolmi v duchu konceptuálnej a pop artovej poetiky. Výstava bude realizovaná v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v Bratislave.

 

9. Uľjana Zmetáková (1951)

Termín: 20.10. - 16.11.2006
Kurátor: Mgr. Dana Doricová

Absolventka VŠVU v Bratislave Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Oresta Dubaya. Venuje sa voľnej maľbe, grafike, ilustrácii a tkaniu gobelínov. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom sedemdesiatych rokov. Jej tvorba má východisko v realizme, spracováva  všedné témy. Obrazy buduje na fotografickej optike s následnými technickými zásahmi do reality. Pracuje technikou nanášania tvarov striekaním farby.

 

10. Architektonická tvorba architektov regiónu

Termín: 27.10. – 16. 11.2006
Kurátor: Klobučníková

Pokračovanie výstavy z roku 2005 siedmich, prípadne ďalších architektov. V predošlej výstave autori prezentovali svoj názor na architektúru prevažne v študentských prácach, prípadne prvé ateliérové práce. Táto výstava je zameraná na konfrontáciu starej a súčasnej architektúry v Nových Zámkoch.

 

11. Juraj Bartusz

Termín: 23.11.- 31.12.2006
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

Sochár, maliar a akčný umelec Juraj Bartusz (1933) pochádza z novozámockého regiónu (Kamenín). Jeho posledná výstava v Galérii umenia sa uskutočnila v roku 1988. Tohoročná výstava bude retrospektívou, s dôrazom na aktuálnu tvorbu umelca. Mala by zahŕňať tak sochárske práce, konceptuálne projekty, akčné realizácie, ako aj objekty, gestické kresby, maľby či inštalácie.

 
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc