lc
Home arrow Archív výstav 2008
Archív výstav 2008

Klaudia Kosziba- Žena cez palubu


Termín:   18.01. – 16.02.2008              
Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková

Slovenská maliarka v súčasnej výtvarnej domácej scéne patrí k neprehliadnuteľným autorom zaoberajúcim sa maliarskym médiom. Zúčastnila sa viacerých  výstavných projektoch z toho deväť z nich boli samostatné výstavy, popri voľnej tvorbe pôsobí ako odborný pedagóg na katedre maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava prezentuje maliarkinu tvorbu za posledné tri roky /cca 30 diel/. Projekt výstavy, kultúrno-výchovných činností a katalógu je venovaný autorkinej tvorbe.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
FOTOGALÉRIA


Sample Image
BESEDA


 

Medzi mestom a prírodou

(Michal Černušák, Rastislav Sedlačík, Michal Czinge, Julianna Mrvová)

Termín : 21.02. – 18.03.2008                              
Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková


Cieľom projektu je predstaviť verejnosti niektoré aktuálne prístupy k maliarskemu médiu. Výber preferuje umelcov mladšej generácie, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne po roku 2000...

Na slovenskej scéne sa objavilo množstvo autorských programov, ktoré sú inšpirované subkultúrou, prírodou, literatúrou, históriou...všetky inšpirácie sú základnou hmotou k výstavbe príbehov, zážitkov, ktoré obrazy rozprávajú. Od farebných pop-cornových úletov cez zobrazenie prírodnej a mestskej krajiny až po počítačové námety. Projekt medzi mestom a prírodou reaguje a poukazuje na mestské a prírodné témy, ktoré v tvorbe vybraných autorov rezonujú.

Štyria mladí autori v priestore Galérie umenia poukazujú na spojitosti a odlišnosti medzi priestorom mesta a prírody. Rozdielne uhly pohľadu ponúkajú „čitateľovi“ ich formy vyjadrovania a reagovania na danú skutočnosť, ktorá sa u každého zúčastneného prejavuje iným spôsobom.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa

Celý článok...
 

Marián Meško

Termín: 28.03. - 26.04. 2008         
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

Výstava Mariána Meška (1945) predstavuje výber z jeho tvorby (1978-2008). Umelec patrí k solitérom v slovenskom výtvarnom umení 2. pol. 20. storočia. Študoval na SŠUP v Bratislave (1961-1965, prof. R. Fila a Š. Schwartz) a na Vysokej škole výtvarných umení(1965-1971, prof. D. Milly a J. Želibský). Na neoficiálnej výtvarnej scéne sa objavil v 70-tych rokoch. Zúčastnil sa výstavy v Slovenskej akadémii vied v roku 1978, kde došlo k nástupu mladej generácie umelcov. Od roku 1991 je členom voľnej skupiny A-R. Jeho diela vznikajú technikou frotáže a vrstvením rôznych materiálov. Vytvárajú zvláštnu perspektívu, založenú na vzťahu fragmentu a celku. Vyžarujú meditatívnu atmosféru, ktorá má pôvod v senzibilite materiálových štruktúr a monochrómnej farebnosti. V Galérii umenia sa prvýkrát predstaví samostatnou výstavou.


Sample Image
Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample ImageDOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa
 

Intímne (ne)bytie (Mira Gáberová, Ivana Sláviková, Ľudmila Valenčíková)


Termín: 07.05. – 07.06.2008
Kurátor : Mgr. Ľudmila Poláčková

Stručná charakteristika podujatia: Výstavný projekt prináša do výstavného priestoru galérie trojicu mladých tvorkýň, ktoré svojou tvorbou predstavujú na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelé autorské programy. V tvorbe autoriek sa objavujú odlišné snové idey. Tie sa dajú chápať a interpretovať ako latentným feminizmom poznačené poetické pohľady na formálno-obsahovú stránku diela. Ženský prvok v ich tvorbe, však nezaváňa dominanciou kontroverzných tém, ale zraniteľnosťou a efemérnosťou, ktorou je od prírody obdarovaná žena. Sú to prvky nežnosti, jemnosti, krehkosti a sympatického nadhľadu – lebo aj týmito v uponáhľanej dobe málo vyzdvihovanými vlastnosťami je žena ženou. Intímne (ne)bytie je aj o neprvoplánovom zaťažovaní sa globálnymi námetmi, ale aj o intímnych osobných ideách , ktoré tieto autorky vo svojej tvorbe hľadajú a odkrývajú.

Sample Image
Sample Image
Sample Image
FOTOGALÉRIA


Sample Image
DOKUMENTY

Pozvánka

 

Eduard Ovčáček - Aspekty geometrie, písma & znakov


Termín: 12.06. – 02.08.2008
Kurátor: Mgr. Helena Markusková

 Všestranný Eduard Ovčáček (1933) patrí k zakladateľským osobnostiam česko-slovenskej umeleckej scény. Študoval na VŠVU v Bratislave (1957-1963, prof. P. Matejka) a ako hosť na VŠUP v Prahe (1962). Zaoberá sa maľbou, grafikou, kolážou, plastikou, vizuálnou a konkrétnou poéziou, akciami a inštaláciami. S Milošom Urbáskom bol iniciátorom bratislavskej skupiny umelcov Konfrontácie (1960), ktorá presadzovala informel na Slovensku. Patrí k spoluzakladateľom skupiny Klubu Konkretistov (1967). Je autorom, ktorý rád experimentuje s novými technológiami. V jeho rozmanitej tvorbe sa popri informele objavujú aj prejavy geometrickej abstrakcie a figuratívneho umenia. Ťažiskovú rolu však zohrávajú práce lettristického charakteru, vizualizujúce sémantické a texturálne väzby. Samotná výstava v Galérii umenia bude jubilejnou výstavou, ktorá priblíži tvorbu z poslednej dekády.

Sample Image
Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave

Pozvánka 

Tlačová správa

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 5 z 9
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc