lc
Home arrow Archív výstav 2010
Archív výstav 2010

Entity Space

Jana Hrčková – Stankovianska - Roman Hrčka - Jozef Srna ml.

14. 1. - 20. 2. 2010

 Kurátor: Roman Popelár

Výstava Jozefa Srnu ml. (1979), Romana Hrčku (1980) a Jany Hrčkovej – Stankovianskej (1980) v novozámockej galérii bude najrozsiahlejšou verejnou prezentáciou ich autorskej tvorby. Retrospektívny charakter časti vystavených prác bude aktuálne doplnený o nové diela.
    Jozef Srna ml. je absolventom VŠVU z roku 2004. Jeho maliarske napredovanie ovplyvnilo viacero pedagógov: prof. Ján Berger a prof. Rudolf Sikora v Bratislave a doc. Antonín Střížek na Akadémii výtvarných umění v Prahe. Často ho označujú pojmom „klasický maliar“, čo však na poli aktuálneho slovenského umenia môžeme považovať za klišé. Faktom je, že tematicky i formálne vychádza z historickej maľby, netajac svoj obdiv ku F. Goyovi, W. M. Turnerovi či C. D. Fridrichovi. Jeho rukopis – pretavený do olejomalieb, je na našej výtvarnej scéne nezameniteľný. Tvorbu možno primárne rozdeliť na dve polohy: expresívne ladené krajinomaľby a zložité figurálne kompozície monumentálnych rozmerov zachytávajúce súčasné sociálno–spoločenské námety.
    Roman Hrčka ukončil VŠVU v r. 2005 v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča. Patrí k sochárom, ktorí si ctia tradíciu velikánov – Rodina, Moora, Brancussiho, Giacomettiho i mnohých ďalších. Tvorí v širokej škále tradičných materiálov (kameň, epoxid, sadra) i menej používaných (napr. vosk). Objekty majú komorný charakter, avšak zrealizoval aj niekoľko monumentálnejších inštalácií. Je výborným portrétistom – modelérom (v r. 2003 zrealizoval pre Slovenské národné divadlo bustu Eugena Suchoňa, ktorá je dodnes súčasťou ich historickej budovy na Hviezdoslavovom nám.). V roku 2006 získal Grand Prix na prvom Bienále voľného výtvarného umenia v Bratislave za objekt Fragile.
    Jana Hrčková–Stankovianska ukončila štúdium na Katedre grafiky a iných médií u prof. Dušana Kállaya v roku 2006. Venuje sa hlavne knižnej ilustrácii a voľnej grafike. Je členkou Asociácie ilustrátorov (www.asil.sk), ktorá združuje hlavne najmladšiu generáciu tvorivo aktívnych absolventov VŠVU. Ako spoluautorka ilustrovala knihu Jána Uličianskeho a Petra Palika Rozprávky z palety: osem farebných príbehov. Tá bola v BIBIANE zaradená medzi 7 najkrajších detských kníh vydaných v roku 2007 na Slovensku.
    J. Srna s R. Hrčkom spolu vystavovali po prvýkrát v r. 2007 ako čerství držitelia ocenenia na Bienále voľného výtvarného umenia organizovaného Slovenskou výtvarnou úniou.Minulý rok sa všetci traja zúčastnili spoločnej výstavy s názvom Stretnutie V.

Sample Image

Sample Image

Beseda

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa

 

Lajos Luzsicza

11. 2. - 13. 3. 2010   Lajos Luzsicza  ( 1920-2005) – Karikatúry
Netradičná jubilejná výstava predstavuje karikatúry novozámockého rodáka a lokálpatriota Lajosa Luzsiczu, žijúceho od roku 1947 v  Budapešti. Rané prejavy v tomto žánri vznikli ešte počas štúdií na novozámockom gymnáziu. Zachytávali blízky okruh priateľov a ich fiktívne dobrodružstvá  (1937-1939). Jeho záľuba dostala nové impulzy v rokoch 1950-1956, keď ako organizátor umeleckého života žil v centre diania a zoznámil sa s významnými osobnosťami dobovej kultúry. Karikatúry, ktoré vznikali pri rôznych príležitostiach  ako „vedľajšie produkty“ popri voľnej tvorbe, dodnes nestratili na sviežosti, stali sa zaujímavým dokumentom doby.
Sample Image

Sample Image

 
Sample Image
Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave


Pozvánka


Tlačová správa

 

Blanka Votavová


25. 2. -  2. 4. 2010    Blanka Votavová - retrospektíva 
    Retrospektíva akad. mal. Blanky  Votavovej predostrie východiská tvorby, dlhodobé autorské smerovania, bádateľské úsilia, autorské prínosy ale i sporadické exkurzy do niektorých grafických techník, formátov, námetov od 60-tych rokov po súčasnosť.    Fundus výstavy tvoria veľkoformátové kresby perom z obdobia po roku 2000 a farebné lepty z rokov 1980-2000, doplnené o práce v technike suchá ihla zo 60. rokov, ďalej  ilustrácie detských kníh a atlasy rastlín, ukážky art protisu, exlibrisu a osobitých autorských techník.  Tematické východiská sú jednak v konkrétnych spomienkach a zážitkoch všedného i sviatočného dňa (Ráno, Džbán, Tanier, Tiché okno, Zlaté časy starej mamy, Spomienka na Florenciu), tiež inšpirácie hudbou (Divertimento), biblickými, filozofickými a literárnymi témami. U Blanky Votavovej iba v zriedkavých prípadoch ide o námety ktoré sú zrejmé z jej prác, skôr je to symbol, fragment, vo väčšine iba pocit, prípadne odkaz v podobe názvu diela, ktorým odkazuje na predlohu. Tvorba autorky je meditatívna, lyrická, plná pocitov, predstáv, spomienok, túžob.

Sample Image
Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave


Pozvánka


Tlačová správa

 

Ľubomír Markusek


8. 4. -  15. 5. 2010   Ľubomír Markusek (1960)
Dizajnér a maliar, študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici (1975-1979). Výstava predkladá práce z rokov 1979 – 1989 – maľby, kresby, plastiky. V širšom rozsahu mapuje najmä  maľbu autora, ktorú charakterizuje svojrázne,  spojením bizarných obrazových montáží blízkych surrealizmu a precízneho, neosobného technického prevedenia. Zaujímavé je, že mimovoľne sa objavujú u neho rôzne prvky dobových tendencií – afinity k vizuálnej poézii, obrazu ako konceptu, iluzívnej maľbe -  bez hlbšieho zámeru, či potreby nadviazať na ne. Je svojim spôsobom solitér z periférie – kultúrnej i umeleckej, neteoretizujúci maliar, vyznávač remesla, ktorý maliarstvo predčasne a nečakane zavesil na klinec.

Sample Image
Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa

 

Milota Havránková

20. 5. -  19. 6. 2010   Milota Havránková
 Výstavný projekt "Milota Havránková - retrospektíva" pripravila Galéria umenia v Nových Zámkoch, ako návrat autorkinej tvorby v roku jej životného jubilea (roč. 1945) -  po viac ako 30. rokoch do Nových Zámkov. 
   Milota Havránková (1935) je významnou predstaviteľkou súčasnej slovenskej fotografie. Absolvovala SŠUP v Bratislave, odbor fotografia. Po ukončení štúdia krátko pôsobila vo Filmových ateliéroch v Bratislave. Pokračovala v štúdiu na FAMU v Prahe na odbore fotografie.  Prax z filmových ateliérov jej priniesla rozhľadenosť v technologickom spracovaní fotografie, hľadá  nové formy a spôsoby vyjadrenia svojich zámerov. Autorský program postavila na osobitom videní, na zachytávaní vlastného - vytvoreného sveta, vlastných pocitov, vzťahov  k ľuďom, veciam, k životu. Pracuje v sekvenciách, alebo s kompozíciou vyskladanou z výsekov filmov, alebo fotografií. Do procesu tvorby fotografie zasahuje výtvarnými prostriedkami iných médií (farba, linka).  Tvorba Miloty Havránkovej a pedagogická činnosť na SŠUP a VŠVU ovplyvnila a inšpirovala veľkú časť strednej a mladej generácie slovenských fotografov - slovenská nová vlna, priniesla  nové formy využitia fotografie v architektúre, ilustrácii kníh, plagátoch, kalendároch v textilnom dizajne a odevoch, filmtlače.


Sample Image
Sample Image

Sample Image

FOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 5 z 9
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc