lc
Home arrow Archív výstav 2011
Archív výstav 2011

Henrieta Bratová

20.1. – 19.2.2011

Kurátor výstavy: PhDr. František Ptáček

Henrieta Bratová je absolventkou  Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Katedry scénografie (2000-2005). Počas štúdií absolvovala zahraničné pobyty a stáže na Magyar képzőművészeti egyetem v Budapešti a na Akademii sztuk pieknych v Krakowe. V rokoch 2005-2009 bola interným doktorandom na katedre scénografie VŠVU. Paralelne s divadelnou tvorbou sa venuje voľnej tvorbe, hlavne maľbe a počítačovej grafike.  V médiu maľby sa inšpiruje predmetmi a javmi bežného života.  Pracuje v cykloch, ku ktorým sa vracia s odstupom času. Výstavný súbor je postavený na výbere kľúčových diel z cyklov Stopy, Rukavice, Okná, Zátišia s pršiplášťom, Júesej a Computer pictures.
V cykle Computer pictures pracuje s digitálnymi fotografiami priateľov, známych a rodinných príslušníkov, ktoré vizualizuje podľa vlastných predstáv do nových alebo literárnych postáv, pomocou počítačovej techniky, ktorou vytvára koláže, fotomontáže, prelínanie, multiplikáciu, zmenu farebnosti a rôzne deformácie obrazov. Štylizáciou redukuje pôvodnú formu na grafický znak, vhodný na ďalšie použitie – logo, potlač na látku, obal, tapetu atď.

Sample Image

Sample Image

Sample ImageFOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave
Pozvánka
Tlačová správa

 

 

Kamil Varga

24. 2. – 26. 3. 2011

Kurátor výstavy: Mgr. Magdaléna Klobučníková

Významný slovenský fotograf – príslušník generácie „Nová slovenská vlna“. Študoval na SUPŠ v Košiciach  (1978-1982) a u prof. J. Šmoka na Katedre  umeleckej fotografie FAMU v Prahe (1982 – 1989).  Dominantnou témou jeho tvorby  je téma ľudskej podstaty. Proces tvorby mu je zároveň procesom hľadania odpovede na základné otázky ľudskej existencie a odkrývania hlbín ľudskej duše.  Kamil Varga je často sám sebe aj objektom skúmania, v priestore, alebo v jeho fragmente, v spojení s pohybom, svetlom, časom.  Jeho fotografie vznikajú prevažne technikou luminografie, montáže,  neskôr kombinovanou technikou.  Experimentuje so svetlom, viacnásobnou expozíciou, náročnými technickými postupmi a farebnými filtrami.  V deväťdesiatych rokoch sa zameriava na témy abstraktné a témy masiek a rituálov.
Prednáša fotografiu na strednom i vysokoškolskom stupni a na workshopoch. V Nových Zámkoch sa  bude prezentovať dielami z rokov  1995 -2010.

Sample Image

Sample Image
Sample Image

FOTOGALÉRIA

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave

Pozvánka

Tlačová správa

Fotografie z prednášky

 

Árpád Luzsicza

10.3.2011 – 30.4.2011

Kurátor výstavy: Mgr. Helena Markusková

Árpád Luzsicza (1949), je výtvarníkom s osobitným pohľadom na svet. Študoval na Záhradníckej univerzite v Budapešti a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1977 – 1982). Venuje sa kresbe, maľbe, grafike a tvorbe objektov. V rokoch 1982 – 1985 bol členom Klubu mladých umelcov. Má blízky vzťah k literatúre, publikuje básne a texty pod menom Lajos Csenki. Preto ani neprekvapuje, že jeho kresby a grafiky sa pravidelne objavujú v literárnych časopisoch (Élet és Irodalom, Életünk, Kalligram, Új Symposyon, Irodalmi Szemle, Valóság) a medzi jeho priateľmi prevládajú literáti. Práce Árpáda Luzsiczu sa vyznačujú svojráznym humorom, hravosťou, výraznou lineárnou kresbou a znakovou rečou. Aj keď sú odpútané od reality, všímajú si poéziu banality a ťažia z nej. V Nových Zámkoch sa predstaví výberom z aktuálnej tvorby.
Kurátorkou výstavy je Mgr. Helena Markusková

 

Sample Image

Fotogaléria
výstava

Sample Image


vernisáž

Sample Image

Dokumenty

Katalóg k výstave

Tlačová správa

Pozvánky:

Sample Image
Sample Image
 

Tibor Boromisza

31.3. – 30.4.2011
  
Kurátor výstavy: Mgr. Helena Markusková

Tibor Boromisza (1880 – 1960), patrí k významným osobnostiam maďarského
moderného maliarstva. Študoval na maliarskej kolónii v Nagybányi (1903), v Ríme
(1904), na Akadémii Colarossi a Akadémii Julian v Paríži (1905 – 1906). Po
návrate do Nagybánye sa stal zástancom moderných tendencií, v ktorých spájal
výdobytky syntetizujúcej maľby s intenzívnou farebnosťou a dekorativizmom
fauveizmu. Počas svojej dráhy prešiel od dekoratívneho plenéru, cez expresívnu
štylizáciu motívu, k jeho glosovaniu s náladovými prvkami. V rokoch 1921 – 1927
a 1953 – 1960 žil v Szentendre. V 20. rokoch maľoval expresívne akvarely,
plné svetla a dynamiky. Zachytával v nich postavy v pohybe, alebo panteistické
krajiny. V rokoch 1923 – 1926 sa zdržiaval na území Slovenska. Skúmal
svojbytné prejavy ľudového umenia a rázovité lokality. Navštívil aj Nové Zámky,
(1926), kde vyhotovil niekoľko kresieb. Zaujímal sa o národné črty umenia, ktoré,
podľa neho, najautentickejšie sa zachovali v ľudovom umení. Podnety
východoázijského umenia a duchovných učení sa premietli do jeho názorov a
prejavili sa v kaligrafickom rukopise akvarelov a olejomalieb. Výstava sa uskutoční
v spolupráci s Múzeom Tibora Boromiszu v Szentendre. Predstaví výber z tvorby.

Sample Image

Fotogaléria
Vernisáž

Sample Image


Výstava

Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave

Tlačová správa

Pozvánky

Sample Image

Sample Image
 

Imrich Vanek

5.5.2011 – 11.6.2011

Kurátor výstavy: Mgr. Magdaléna Klobučníková

Imrich Vanek je významnou osobnosťou slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. stor. Absolvoval vysokoškolské štúdiá na UMPRUM, v ateliéri profesora Ota Eckera, v rokoch 1956-1962. Od nástupu na výtvarnú scénu sa jeho tvorba vyvíjala v dvoch paralelných líniách. Komorná tvorba mu poskytovala priestor na experiment,  zavádzanie nových technológií, výrazových prostriedkov, na overovanie a osvedčovanie postupov, z ktorých vychádzal v monumentálnej tvorbe.  Prvé monumentálne dielo – dekoratívne terče (1964), autor vytvoril krátko po ukončení vysokoškolských štúdií,  do priestorov Interhotela Krym v Bratislave  a nateraz ostatnú voľnú plastiku Milénium, pred rovnomennú športovú halu v Nových Zámkoch v roku 1999.  Obdobie medzi týmito dvomi ohraničujúcimi dátumami je naplnené neúnavnou kreatívnou prácou v oboch polohách tvorby. Imrich Vanek  od roku  1964 po súčasnosť vytvoril cca 70 monumentálnych realizácií pre interiér i exteriér verejných priestorov a desiatku diel pre privátny sektor. Je nositeľom mnohých významných zahraničných i domácich ocenení.  Výstava komornej tvorby Imricha Vaneka predstaví najvýznamnejšie diela  -medzníky jeho tvorby.

Sample Image
Sample Image
Sample ImageFOTOGALÉRIA
Sample Image

DOKUMENTY

Katalóg k výstave

Pozvánka

Tlačová správa

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 5 z 9
PLÁN VÝSTAV

Depozitár

(zo zbierky Danice a Ernesta Zmetákovcov)

26.1. — 18.3.2017

Kurátor: Martin Šugár


Lajos Kassák

23.3. — 13.5.2017

Kurátor: Helena Markusková


Miriama Schniererová

18.5. — 24.6.2017

Kurátor: Jana Babušiaková

 


Rastislav Podoba

29.6. — 2.9.2017

Kurátor: Zuzana Majlingová


PERTU N°12

7.9. — 14.10.2017

Kurátor: Helena Markusková

 


Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

19.10. — 25.11.2017

Kurátor: Ľudmila Kasaj Poláčková


Milan Bočkay

30.11. — 14.1.2018

Kurátor: Helena Markusková

 
Archív výstav 2016
Archív výstav 2015
Archív výstav 2014
Archív výstav 2013
Archív výstav 2012
Archív výstav 2011
Archív výstav 2010
Archív výstav 2009
Archív výstav 2008
Archív výstav 2007
Archív výstav 2006
Zverejnovanie 2016
Zverejnovanie 2015
Zverejnovanie 2014
Zverejnovanie 2013
Katalógy 2016
L_Kassak
Depozitar
Schniererova
noc_muzeii_2017
Pertu12
Podoba
Dovicakova
rc